අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

23
ජන2019
ධර්ම දේශනාව -2019 ජනවාරි

ධර්ම දේශනාව -2019 ජනවාරි

දුරුතු පෝය නිමිති කොට ගෙන පවත් වන...

17
ජන2019
තෛපොංගල් දින උත්සවය සැමරීම

තෛපොංගල් දින උත්සවය සැමරීම

  තෛපොංගල් දිනය වෙනුවෙන් කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

28
අගෝ2017

කොට්ඨාශ  දින රැස්වීම-2018.07.31

කොට්ඨාශ  දින රැස්වීම ,මත්ද්‍රවය  නිවාරණ කමිටු හා...

28
අගෝ2017
සීල භාවනා වැඩසටහන 2018

සීල භාවනා වැඩසටහන 2018

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය බෞද්ධ සංගමය විසින්...

Scroll To Top